สอนซ่อมรอยบุบโดยไม่ต้องทำสี

หลักสูตรสอนซ่อม

1. แนะนำซ่อมรอยลักยิ้มแบบไม่ทำสี
2. วิธีใช้แสงสว่างในการหาตำแหน่งของเครื่องมือในการซ่อมรอยลักยิ้ม
3. ฝึกหาตำแหน่งของเครื่องมือบนฝากระโปรงรถ
4. ฝึกให้น้ำหนักในการดันบนฝากระโปรงรถ
5. วิธีการซ่อมรอยลักยิ้มบนฝากระโปรงรถ
6. วิธีแต่งรอยลักยิ้มที่ซ่อมให้สมบูรณ์
7. ฝึกซ่อมรอยลักยิ้มบนประตู
8. ฝึกซ่อมรอยลักยิ้มใต้คานฝากระโปรงรถ
9. แนะนำการเข้าของเครื่องมือในตำแหน่งต่างๆของรถ
10. วิธีเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับงาน

สรุปคือ ตราบใดที่รถยังวิ่งอยู่บนท้องถนน โอกาสที่จะถูกสะเก็ดหินแล้วแตกนั้นมีมาก เพียงการประชาสัมพันธ์ ให้กับลูกค้าทราบว่ากระจกแตกซ่อมได้และคุณประโยชน์ของการซ่อมกระจก ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกที่จะซ่อมมากกว่าเปลี่ยน ความต้องการของลูกค้าซ่อมกระจกมีมากขึ้นทุกปี