เนื่องจากพลาสติกมีหลายชนิด พลาสติกที่พบบ่อยในชิ้นส่วนรถยนต์ PVC PP PE ABS หากจะเชื่อมพลาสติกเราต้องทราบว่าชิ้นส่วนนั้นเป็นประเภทใด หลังจากนั้น เราจึงเลือกใช้แท่งพลาสติกที่เป็นชนิดเดียวกับชิ้นงาน เพื่อทำให้รอยแยกเป็นเนื้อเดียวกัน ด้วย Leister Plastic Welder อุปกรณ์ลมร้อนที่ทำให้การเชื่อมมีประสิทธิภาพ

plastic

Leister Plastic Welder

IMG_6916

ก่อนซ่อม

ชิ้นส่วนอะไหล่ประเภทนี้ราคาสูงมาก TCW ซ่อมได้ในราคาที่ถูกกว่าเปลี่ยน
พร้อมรับประกันผลงานตลอดอายุการใช้งาน


IMG_2576

สี (Water-Based Coating) เทียบด้วย Spectrophotometer ให้ความแม่นยำและคงทน

รับประกันผลงานตลอดอายุการใช้งาน

 

 

 


ขั้นตอนการซ่อมพลาสติก

 ก่อนซ่อมและหลังซ่อม